Ga naar de pagina-inhoud

Lessentabel klas 7

Aardrijkskunde
1
Cultuurbeschouwing
1
Engels
2
Expressie
4
Frans
3
Geschiedenis
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muzikale opvoeding
2
Natuurwetenschappen (Scheikunde)
1
Natuurwetenschappen (Biologie)
1
Nederlands
5
Plastische Opvoeding
2
Techniek
1
Wiskunde
5