Ga naar de pagina-inhoud

Inschrijvingen voor schooljaar 2018 - 2019

Inschrijvingen voor de zevende klas gebeuren in twee groepen (‘contigenten’) : indicator en niet-indicator.

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

   - kinderen uit gezinnen die het vorig jaar recht hadden op een schooltoelage;

   - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft  

 

Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Volgens het inschrijvingsdecreet geniet een broer of zus van een leerling die school loopt in MSV De Es een voorrangsrecht m.b.t. een inschrijving in voor de zevende klas. Ook halfbroers, halfzussen en kinderen uit eenzelfde (nieuw samengesteld) gezin komen voor deze voorrang in aanmerking. Ook voor kinderen van personeelsleden kan gebruik gemaakt worden van deze voorrangsperiode.

 

Wenst u gebruik te maken van deze voorrangsregeling dan kunt u dit doen vanaf  8 januari 2018 tot en met 19 januari 2018. U wendt zich dan tot het schoolsecretariaat tijdens de openingsuren (werkdagen van 8u10 – 16u, op woensdag van 8u10 – 12u30) om uw dochter of zoon in te schrijven in het register.

 

Op zaterdag 21 april 2018 om 13u wordt het register algemeen geopend voor de zevende klassen, de voorrang voor broers en zussen en voor kinderen van personeel is dan niet meer van toepassing.

 

Inschrijvingen voor de klassen 8 tot en met 12 starten op maandag 16 april 2018. Voor deze leerlingen is er geen voorrangsrecht omwille van de aanwezigheid van broers of zussen.

 

Infodag : zaterdag 3 februari 2018 : ontvangst om 13u15


Open dag : zaterdag 28 april 2018 : 11 -16u