Ga naar de pagina-inhoud

Inschrijvingen voor schooljaar 2017 - 2018

Inschrijvingen voor de zevende klas gebeuren in twee groepen (‘contigenten’) : indicator en niet-indicator.

 

Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

   - kinderen uit gezinnen die het vorig jaar recht hadden op een schooltoelage;

   - kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft  

 

Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Volgens het inschrijvingsdecreet geniet een broer of zus van een leerling die school loopt in MSV De Es een voorrangsrecht m.b.t. een inschrijving in voor de zevende klas. Ook halfbroers, halfzussen en kinderen uit eenzelfde (nieuw samengesteld) gezin komen voor deze voorrang in aanmerking. Ook voor kinderen van personeelsleden kan gebruik gemaakt worden van deze voorrangsperiode.

 

Wenst u gebruik te maken van deze voorrangsregeling dan kunt u dit doen vanaf  13 februari 2017 tot en met 24 februari 2017. U wendt zich dan tot het schoolsecretariaat tijdens de openingsuren (werkdagen van 8u10 – 16u, op woensdag van 8u10 – 12u30) om uw dochter of zoon in te schrijven in het register.

 

Op zaterdag 11 maart 2017 om 13u wordt het register algemeen geopend voor de zevende klassen, de voorrang voor broers en zussen en voor kinderen van personeel is dan niet meer van toepassing.

 

Inschrijvingen voor de klassen 8 tot en met 12 starten op de eerste schooldag na de paasvakantie, dinsdag 18 april 2017. Voor deze leerlingen is er geen voorrangsrecht omwille van de aanwezigheid van broers of zussen.

 

Het maximum aantal leerlingen in de zevende klas A (1A) is vastgelegd als volgt:

capaciteit leerlingen indicator : 18 plaatsen

capaciteit leerlingen niet- indicator : 34 plaatsen

 

Het maximum aantal leerlingen in de zevende klas B (1B) is vastgelegd als volgt:

capaciteit leerlingen indicator : 8 plaatsen

capaciteit leerlingen niet- indicator : 6 plaatsen

 

na afsluiten van de  voorrangsperiode indicator / niet indicator

 

              Voor 1A: indicator: 10

              Voor 1 A: niet-indicator: 19

              Voor 1B: indicator: 7

              Voor 1B: niet-indicator: 6