Ga naar de pagina-inhoud

capaciteit 2018 - 2019

Het aantal beschikbare plaatsen is verhoogd naar 66 voor de zevende klassen (A-stroom). 

 

Het aantal vrije plaatsen op 27/04/18

-    1A: 3* vrije plaatsen (op een totaal van 66)

-     1B: 2** vrije plaatsen (op een totaal van 14)

 

-     per contingent indicator/niet-indicator

          * 1A: indicator: 3 vrije plaatsen (op een totaal van 23)

           * 1A: niet-indicator: geen vrije plaatsen (op een totaal van 43) 

                    (3 leerlingen op de wachtlijst)

            ** 1B: indicator: geen vrije plaatsen (op een totaal van 8) 

                    (geen wachtlijst)

            ** 1B: niet-indicator: 2 vrije plaatsen (op een totaal van 6)