Ga naar de pagina-inhoud

capaciteit 2018 - 2019

 Het aantal vrije plaatsen bij aanvang van de voorrangsperiode broers/zussen/kinderen-van-personeel

-    voor 1A: 52

-     voor 1B: 14

 

-          per contingent indicator/niet-indicator

              Voor 1A: indicator: 18

              Voor 1 A: niet-indicator: 34

              Voor 1B: indicator: 8

              Voor 1B: niet-indicator: 6