Ga naar de pagina-inhoud

capaciteit 2017 - 2018

 Het aantal vrije plaatsen na de voorrangsperiode broers/zussen/kinderen-van-personeel

-    voor 1A: 29

-     voor 1B: 13

 

-          per contingent indicator/niet-indicator

              Voor 1A: indicator: 10

              Voor 1 A: niet-indicator: 19

              Voor 1B: indicator: 7

              Voor 1B: niet-indicator: 6