Ga naar de pagina-inhoud

Aanmelden & inschrijven van broers en zussen van leerlingen van De Es (7de klas)

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, laten wij u weten dat u voor komend schooljaar

niet rechtstreeks kunt inschrijven in De Es, maar eerst digitaal dient aan te melden via meldjeaansecundair.antwerpen.be (MJA)

 

Ook broers en zussen van leerlingen van De Es moeten eerst aangemeld* worden via MJA. Dit gebeurt in drie fasen:

 

1)    Aanmelden van broers en zussen op MJA kan vanaf woensdag 13 februari 2019 (9u30) tot en met 27 februari 2019 (17u) Daarna vervalt deze voorrangsperiode.

2)    Op 11 maart 2019 wordt u door MJA ingelicht dat u een plaats krijgt toegewezen in De Es. We gaan ervan uit dat dit voor broers en zussen geen probleem zal zijn tijdens deze voorrangsperiode.

3)    Vervolgens wordt u door De Es uitgenodigd om te komen inschrijven. Hiervoor maakt u een afspraak met het secretariaat van De Es.

 

* Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Aanmelden betekent dat u te kennen geeft dat u wil inschrijven. Dat gebeurt digitaal. Inschrijven kan pas indien u de mededeling krijgt dat u ook een plaats kreeg toegewezen. Inschrijven vindt plaats in de school.